Opetus- ja kulttuuriministeriö

maisemataso21

Opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatio ja toimialat

organisaatiokaavio

(OKM 2016)

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on valmistella:

 • Lait
 • Asetukset
 • Päätökset

Ministeriö voi antaa myös:

 • Päätöksiä
 • Määräyksiä
 • Ohjeita

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa:

 • Jakaa määrärahoja valtion laitoksille
 • Myöntää valtion osuuksia tai –avustuksia kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille yhteisöille
 • Yhteiskunnallisten vaikutustavoitteiden pohjalta ministeriö neuvottelee virastojen ja laitosten tulostavoitteista
 • Käsittelee ja ratkaisee hallintoasioita ja valmistelee asioita valtioneuvoston ratkaistavaksi
 • EU-asioita ministeriö hoitaa osallistumalla valmisteluun ja päätöksentekoon EU-toimielimessä
 • Osallistuu kv-yhteistyöjärjestöjen toimintaan, pohjoismaiseen yhteistyöhön, lähialueyhteistyöhön ja alansa kahdenväliseen yhteistyöhön

(OKM 2016.)

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäviä ovat:

 • varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus sekä muu yleissivistävä koulutus
 • ammatillinen perus- ja lisäkoulutus
 • aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö
 • yliopisto-opetus
 • ammattikorkeakouluopetus
 • tieteellinen tutkimus
 • kielitutkintoja ja auktorisoituja kääntäjiä koskevat asiat
 • taide sekä taidenäyttelyiden valtiontakuu
 • kulttuuri ja kulttuuriperintö
 • liikunta
 • nuorisotyö ja –politiikka
 • arkistotoimi
 • yleinen kirjastotoimi
 • monikulttuurisuus ja rasismin vastainen työ
 • evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia koskevat asiat samoin kuin muut uskonnonvapauteen liittyvät asiat sekä hautaustoimen yleinen järjestäminen
 • opintotuki
 • tekijänoikeus
 • opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus- ja avustusasiat

(Finlex 2016)

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluu:

 • Taiteen edistämiskeskus
 • Suomen Ilmailuopisto
 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
 • CSC-tieteen tietotekniikkakeskus
 • Veikkaus Oy
 • Hevosopisto
 • Yliopistot ja niiden harjoittelukoulut
 • Opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat valtion oppilaitokset
 • Kuvaohjelmalautakunta
 • Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta
 • Ammattikorkeakoulut
 • Suomen elokuvasäätiö
 • Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
 • Ylioppilastutkintolautakunta
 • Opintojen muutoksenhakulautakunta
 • Varastokirjasto
 • Suomen akatemia
 • Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
 • Kotimaisten kielten keskus
 • Arkistolaitos
 • Museovirasto
 • Kansallisgalleria
 • Suomen Kansallisooppera
 • Näkövammaisten hoitokunta
 • Suomenlinnan hoitokunta
 • Suomen kansallisteatteri

(Opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatio 2015; Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä 2010)

Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtakunnallisia, pääasiassa ammattitaiteilijoiden järjestöjä näiden työssä taiteen edistämiseksi. Kohdeapurahoja, matka-avustuksia, residenssiavustuksia, taitelija-apurahoja ja taiteenalakohtaisia avustuksia myöntävät mm. Taiteen edistämiskeskus, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat (OKM 2016.)

Kulttuuripolitiikka

Kulttuuripolitiikan tavoitteena on edistää

 • taidetta ja kulttuuria
 • luovaa toimintaa ja taloutta
 • kulttuurista moninaisuutta
 • kulttuurin ja tiedon saatavuutta ja saavutettavuutta
 • sekä vaalia kulttuuriperintöä.

(OKM 2016)

Valtionosuudet

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä on osa kuntien valtionosuusjärjestelmää. Kunnille maksetaan opetus- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä aiheutuviin käyttökustannuksiin laskennallisten perusteiden mukaan. Ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen valtionrahoitus perustamiskustannuksiin sisältyy käyttökustannusten valtionosuusperusteisiin.

Rahoituksen käyttö ei ole sidottu tiettyyn tarkoitukseen. Rahoituksen käytöstä ei tehdä selvityksiä eikä tilityksiä. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmässä rahoitusta voidaan myöntää myös kuntayhtymille ja yksityisille toiminnan järjestäjille.

(OKM 2016)

Eurot määräytyvät laskennallisten yksikköhintojen mukaan

Valtionosuudet perustuvat laskennallisiin yksikköhintoihin, joiden mukainen rahoitus maksetaan toiminnan ylläpitäjälle, sekä kunnan asukaskohtaiseen rahoitusosuuteen, joka vähennetään kunnan valtionosuutta maksettaessa.

Kunnat päättävät palvelujen tuottamistavasta ja niihin käytettävistä rahoista. Jos rahoituksen saaja pystyy järjestämään esim. perusopetuksen sen perusteena olevaa yksikköhintaa edullisemmin, ei sen saama valtionrahoitus vähene. Jos todelliset kustannukset vastaavasti ylittävät yksikköhintojen mukaisen tason, rahoituksen saaja vastaa ylimenevistä kustannuksista itse.

(OKM 2016)

Perustamishankkeiden rahoitus

Perustamishankkeita eli koulujen, kirjastojen ja liikuntapaikkojen rakentamista, peruskorjausta tai ostoa sekä niiden varustamista tuetaan valtionavustuksin.

Ehdotetuista perustamishankkeista laaditaan useammaksi vuodeksi rahoitussuunnitelmat, joiden pohjalta tehdään vuosittain valtionavustuspäätökset hakemusten ja käytettävissä olevien määrärahojen perusteella.

(OKM 2016)

Tukea taide- ja kulttuuripalvelujen tarjonnan turvaamiseksi

Valtionosuuksia maksetaan myös vapaaehtoisten taide- ja kulttuuripalvelujen tarjonnan turvaamiseksi. Taide- ja kulttuurilaitosten ylläpitäjä voi olla kunta, kuntaliitto, säätiö, rekisteröity yhdistys tai osakeyhtiö. Ammattimaiseen teatteri-, orkesteri tai museotoimintaan valtionosuutta myönnetään henkilötyövuosien määrän ja yksikköhintojen perusteella

(OKM 2016)

tyc3b6kalutaso21

CASE OKM:N RAHOITTAMAT MEDIAKASVATUSHANKKEET

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) 2014 julkaisema Mediakasvatushankkeet 2009 – 2013: Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahoitetuista hankehakemuksista -selvityksessä todetaan, että mediakasvatuksellisia hankkeita on selvityksen tarkastelemina vuosina suunniteltu ja rahoitettu etenkin opettajia varten, varhaiskasvattajien ja kotien jäädessä hankkeissa vähemmälle huomiolle. Selvitys oli ensimmäinen laatuaan, ja siinä tarkasteltiin OKM:n hallinnonaloilla myönteisen valtionavustuspäätöksen saaneita mediakasvatuksellisia hankkeita. Selvityksen aineisto koostettiin yhteensä 232 valtakunnallisen tai alueellisen hankkeen suunnitelmasta.

Selvityksen mukaan vuosina 2009 – 2013 hankkeille myönnettiin yhteensä noin 15 miljoona euroa OKM:n eri avustusmäärärahojen kautta. Määrärahoja tarkastelemalla selvisi, että erityisesti tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä kehittäviä hankkeita on tuona aikana tuettu runsaasti, siinä missä alle kouluikäisten lasten mediakasvatukseen ei ole edes omia määrärahoja. Selvitykseen liitetyn kaaviokuvan mukaan korkeakoulujen hankkeet saivat viiden vuoden aikana 25% myönnetyistä 15 miljoonasta eurosta (Palsa ym. 2014, 17). KAVI toivoi nettisivuillaan selvityksen julkaisun oheen kirjoitetussa uutisoinnissa, että mediakasvatuksen monimuotoisuus ja päiväkodit otettaisiin vahvemmin huomioon, ja että huoltajien huomioimista sekä lasten ja nuorten osallisuutta hankkeissa tuettaisiin nykyistä vahvemmin. (KAVIn selvitys OKM:n rahoittamista mediakasvatushankkeista julkaistu 2014; Palsa, Pääjärvi, Tossavainen & Pekkala 2014)

LÄHTEET

http://www.minedu.fi/OPM/Ministerioe_ja_hallinnonala/osastot_ja_yksikoet/?lang=fi

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100310

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140359

Finlexin sivustoon valtioneuvoston asetus. Viitattu 27.4.2016: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150849

OKM sivustoon yhteystiedot ja asiointi. Viitattu 12.4.2016: http://www.minedu.fi/OPM/Yhteystiedot_ja_asiointi/yhteystietoja/?lang=fi

http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/Kulttuuri?lang=fi

https://kavi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/kavin-selvitys-okmn-rahoittamista-mediakasvatushankkeista-julkaistu

https://kavi.fi/sites/default/files/documents/kavi_selvitys_mediakasvatushankkeet_2009-2013.pdf

OKM sivustoon Linjauksista ja valtionosuuksista. Viitattu 21.4.2016: http://www.minedu.fi/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/valtionosuudet/?lang=fi

OKM sivustoon Kulttuuri ja taiteen ala sivustosta. Viitattu 21.4.2016 http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/taiteen_ja_kulttuurin_alat/?lang=fi)organisaatiokaavio

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s